Admirał I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013”. Tytuł projektu: „Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”.

 

 

Na dzień 30.06.2015r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające
z Harmonogramem rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru częściowego robót wyniosło:

Budynek Admirał I – zaawansowanie 100 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 100 %

Roboty elektryczne – zaawansowanie 100 %

Roboty sanitarne – zawansowanie 100 %

Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne 100 %

Budynek z basenem -zaawansowanie100 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 100 %

Roboty elektryczne – zawansowanie  100 %

Roboty sanitarne – zawansowanie   100 %

 

Roboty dodatkowe -zaawansowanie :

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 1 do nr 14 – 100%

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 15 do nr 22- 100%

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności nr 23 – 100%

Roboty budowlane realizowane zostały zgodnie z zaktualizowanym Harmonogram rzeczowo-finansowym z dnia 09.01.2015r.

Zaawansowanie robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania umowy podstawowej

nr ZP/UŚ/PA/01/2014 z dnia 27.01.2014r zgodnie z § 10 zostało zafakturowane

do kwoty 7 742 615,66 zł/ netto tj. 89,83 % wartości umowy.

1.      Zakończenie robót i przekazanie obiektu do użytkowania.

W dniu 26.05.2015r. pismem znak Ldz.0322/2015 Wykonawca robót zgłosił zakończenia robót budowlanych objętych umowa podstawową nr ZP/UŚ/PA/01/2014 z dnia 27.01.2014r.

W dniu 27.05.2015r. złożono wniosek do PINB w Świnoujściu o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W dniu 28.05.2015r. została wydana Decyzja nr 12/2015 znak PINB 5121.12.2015.JC udzielająca pozwolenia na użytkowanie inwestycji obejmującej przebudowę Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu.

W dniu 29.05.2015r. Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego dokonała protokólarnego odbioru i przekazania do użytkowania  obiektu  RORL Admirał I.

Na Dzień Na dzień 31.03.2015r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające
z Harmonogramem rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru częściowego robót wyniosło:

Budynek Admirał I– zaawansowanie 83,10 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 82,12 %

Roboty elektryczne – zaawansowanie 77,85 %

Roboty sanitarne – zawansowanie 87,22 %

Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne 92,68 %

 

Budynek z basenem -zaawansowanie 76,86%

Roboty budowlane – zaawansowanie 81,20 %

Roboty elektryczne – zawansowanie  62,84 %

Roboty sanitarne – zawansowanie   61,97 %

 

Roboty dodatkowe -zaawansowanie :

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 1 do nr 14 – 100%

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 15 do nr 22- 100%

 

Roboty budowlane realizowane są zgodnie z zaktualizowanym  Harmonogram rzeczowo-finansowym z dnia 09.01.2015r.

 

 

Na dzień 31.12.2014r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru częściowego robót wyniosło:

Budynek Admirał I– zaawansowanie 62,42 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 57,98 %

Roboty elektryczne – telefoniczne i komputerowe – zaawansowanie 72,03%

Roboty elektryczne – instalacje elektryczne – 69,15 %

Roboty elektryczne linie kablowe NN 100%

Roboty elektryczne  – instalacje niskoprądowe 25,39%

Roboty sanitarne 74,36%

Roboty sanitarne – wentylacja i klimatyzacja- 65%

Roboty sanitarne węzeł cieplny- 100%

Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne 92,68%

Budynek z Basenem-  52,24% 

Roboty budowlane – 59,15%

Roboty elektryczne – telefoniczne i komputerowe 40%

Roboty elektryczne – instalacje elektryczne 57,82%

Roboty elektryczne – instalacje niskoprądowe 26,27%

Roboty sanitarne  22,36%

Roboty sanitarne – wentylacja i klimatyzacja 17,47%

Łączna ilość wykonanej pracy to 59,50 % 

 

Imprezy w ramach RPO

Wernisaż

17 sierpnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” zamienił się w galerię sztuki. Na dachu budynku towarzyszącego Admirał I, którego przebudowa została dofinansowana ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 odbył się wernisaż fotograficzny. Była to impreza zorganizowana w ramach Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA pt. ZAPROŚ FAMĘ DO SIEBIE. Projekt ten jest firmowany przez warszawską Galerię PRZECHODNIĄ, która specjalizuje się w prezentacji prac plastycznych i fotograficznych. Tym razem był to wernisaż fotografii prosto z odległej Japonii. Autorami zdjęć są Sylvia i Bart Pogoda z warszawskiej Galerii Przechodniej. Szacowana ilość gości uczestniczących w wernisażu to ok 50 osób.

Na koniec wernisażu, każdy z odwiedzających miał czas na podziwianie zaprezentowanych fotografii. Wystawa potrwa do  28.08.2015r. Dodatkowo gospodarze umilili te chwile słodkim poczęstunkiem.

plakat

 

 

Dzień darmowych zabiegów

Dnia 21 sierpnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” zaprezentował swoją szeroko wyposażoną bazę zabiegową. W tym dniu został zorganizowany dzień bezpłatnych zabiegów leczniczych. Zarówno goście jak i mieszkańcy mogli skorzystać z następujących zabiegów: magnetoterapia, sollux, magnetostymulacja, laser skaner, inhalacje, hydromasaż w wodzie. Dodatkowo należy nadmienić, że sprzęt w który jest wyposażona baza zabiegowa został w części sfinansowany ze środków RPO WZ na lata 2007-2013. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców miasta Świnoujście. Odwiedzjący poznali część rehabilitacyjną obiektu, która odgrywa dużą rolę w codziennym funkcjonowaniu „Uzdrowiska Świnoujście” S.A. Wydarzenie przyczyniło się do promocji bogatej oferty Województwa Zachodniopomorskiego  jako miejsca szczególnie atrakcyjnego dla osób zainteresowanych lecznictwem uzdrowiskowym, turystyką zdrowotną czy relaksem i odzyskaniem sił witalnych. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 40 gości.

plakat

 

 

 

 

Koncert wiolonczela

W poniedziałek dnia 24.08.2015 odbyła się kolejna impreza festiwalu muzycznego FAMA z cyklu „Zaproś Famę do siebie”. W restauracji mieszczącej się w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” wystąpił improwizujący duet smyczkowy Perduo vnc Jerzego Bańdura, który zagrał na skrzypcach oraz Jakuba Gucika wiolonczelisty. Wykonawcy zagrali utwory muzyki klasycznej, jazzowej i bluesowej. W koncercie uczestniczyły 33 osoby: goście obiektu, mieszkańcy miasta Świnoujście, turyście oraz kuracjusze. Generalny remont Admirała I,  została dofinansowany ze środków RPO WZ na lata 2007-2013

plakat

 

Fantazje Rybne

15 września 2015 roku odbyła się kolejna impreza tematyczna promująca projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WZ na lata 2007-2013 pt. „Fantazje rybne”.

W dobudowanym łączniku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” odbyła się degustacja potraw rybnych. Dania zostały przygotowane przez kuchnię Restauracji Admirał I. Impreza przyciągnęła blisko 80 gości: turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców miasta. Wszyscy mogli zdegustować potrawy które przygotowane były w morskim akcencie. Jakość potraw, ich podanie oraz wystrój bufetu zaskoczył niejednych gości.

Restauracja Admirał I serwuje tradycyjne dania kuchni polskiej oraz europejskiej zarówno dla gości korzystających z usług noclegowych oraz klientów z zewnątrz. Dodatkowo należy nadmienić, że cały sprzęt gastronomiczny został dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WZ na lata 2007-2013. Dodatkowo istniała możliwość zwiedzenia obiektu   wraz z pracownikami „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

plakat

 

 

Promocja zdrowia

30 września 2015 roku odbyła się kolejna impreza tematyczna promująca projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WZ na lata 2007-2013.  W recepcji bazy zabiegowej Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” odbyło się spotkanie pt. „Promocja zdrowia”, podczas którego przybyli goście mieli możliwość bezpłatnego zrobienia badań zdrowotnych: mierzenie ciśnienia, poziom cukru, BMI. Badania zostały wykonane przez pielęgniarki pracujące w „Uzdrowisku Świnoujście” S.A. Każdy z pacjentów otrzymał indywidualny wynik badania wraz z zaleceniami zdrowotnymi. Wśród odwiedzających byli zarówno goście przebywający w RORL „Admirał I” jak i mieszkańcy miasta Świnoujścia.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 50 gości

Dodatkowo istniała możliwość zwiedzenia obiektu Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”.

plakat

 

 

Koncert skrzypcowy Marcina Dilinga

W dniu 09.10.2015 odbyła się kolejna impreza promująca Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”, którego modernizacja została dofinansowana ze środków RPO WZ na lata 2007-2013.

W restauracji obiektu, wystąpił wirtuoz skrzypiec Marcin Diling, półfinalista konkursu Must Be The Music. Artysta wykonał utwory klasyczne, popowe oraz rockowe, przedstawił również, zgromadzonej publiczności historię swoich ponad stuletnich skrzypiec. Koncert trwał ponad godzinę i zgromadził widownię liczącą blisko 40 osób: gości ośrodka, kuracjuszy „Uzdrowiska Świnoujście” S.A oraz mieszkańców miasta.

plakat

 

 

Bezpłatne ćwiczenia w basenie

Dnia 30.10.2015 odbyła się kolejna impreza promująca Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”.
Bezpłatne ćwiczenia w basenie promowały zdrowy, aktywny tryb życia. Przeprowadzone zostały przez specjalistę z zakres fizjoterapii ruchowej. Udział wzięło 27 osób podzielonych na 3 grupy po 9. Ćwiczenia  każdej grupy trwały 20 minut, a udział w nich wzięli kuracjuszy przybywający w „Uzdrowisku Świnoujście” S.A oraz mieszkańcy miasta.

plakat

 

Sztuka uzyskania i utrzymania optymalnej wagi

 

W dniu 12.11 odbyła się kolejna impreza promująca Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”. Prelekcję na temat leczenia otyłości poprowadziła lek. med.  Maria Soltan.

Pani doktor w 1,5 h wykładzie mówiła o:

-optymalnej diecie

-zdrowych nawykach żywieniowych

-zdrowym i higienicznym trybie życia.

W wykładzie wzięło udział 47 osób:

Pracowników, kuracjuszy oraz turystów przebywających w Świnoujściu, wykład odbył się w restauracji Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

plakat

 

Ashiah koncert

W dniu 27.11.2015 odbyła się kolejna impreza promująca Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”, którego modernizacja została dofinansowana ze środków RPO WZ na lata 2007-2013.

W restauracji obiektu wystąpiła  Joanna Cackowska „Ashiah”, która wykonała utwory z płyty Sweet Dependency. „Ashiah” pochodzi ze Świnoujścia, tworzy od wielu lat, na koncie ma wiele koncertów w kraju i zagranicą. Jej muzyka jest niezwykle melodyjna, pełna ciepłego klimatu idealnie łączy pop z soulem.
W imprezie wzięło udział ok 40 osób: kuracjuszy, turystów, mieszkańców miasta Świnoujście. Koncert trwał 60 minut.

plakat

Rehabilitacja w basenie

plakat

Dnia 18.12.2015 odbyła się kolejna impreza promująca Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” „Rehabilitacja w basenie” .
Rehabilitacja  w basenie promowały miała na celu promocję aktywnego trybu życia. Ćwiczenia zostały przez specjalistę z zakres fizjoterapii ruchowej. Udział wzięło 21 osób podzielonych na 3 grupy po 7 osób. Ćwiczenia  każdej grupy trwały 20 minut, a udział w nich wzięli kuracjuszy przybywający w „Uzdrowisku Świnoujście” S.A oraz mieszkańcy miasta.

Koncert Świąteczno-noworoczny Karoliny Szczepanik

plakat

 

W dniu 26.12.2015 odbyła się kolejna impreza promująca Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”, którego modernizacja została dofinansowana ze środków RPO WZ na lata 2007-2013.

W restauracji „Admirała I” odbył się koncert świąteczno-noworoczny w wykonaniu Karolin Szczepanik.

Karolina jest znaną, lokalną wokalistką o cudownym, delikatnym głosie.

Podczas koncertu wykonała utwory własne, przede wszystkim kolędy świąteczne.
Impreza trwałą 45 minut i zgromadziła blisko 30 osobową widownię

Nadzór inwestorski

W dniu 03.02.2014r. zostały podpisane następujące umowy na nadzór inwestorski:

  • W zakresie branży budowlanej z Zakładem Usług Budowlanych Zbigniew Lorek, z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Witosa 8A/2,
  • w zakresie robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz opiniowania i doradztwa technicznego z firmą Sławomir Cackowski CAC.S – Inżynieria Sanitarna, z siedzibą w Ładzinie 82a,
  • w zakresie robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz opiniowania i doradztwa technicznego, z firmą Usługi w Zakresie Elektroenergetycznym, Instalacyjnym i Pomiarowym, Krzysztof Lewandowski, z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Wyspiańskiego 49/6.

Wybór wykonawcy inwestycji i podpisanie umowy

W dniu 27.01.2014r. , w siedzibie Zamawiającego, została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych Nr ZP/UŚ/PA/01/2014 z Wykonawcą robót firmą „KIELART Konserwacja Zabytków” Sp. z o.o. w Szczecinie. Termin rozpoczęcie robót: 03.02.2014r.- protokół przekazania placu budowy. Termin zakończenia robót: 27.02.2015r.

Wybór inżyniera projektu

W dniu 15.01.2014r. została podpisana umowa nr UŚ/IK/AI/01/2014 z Inżynierem Projektu, firmą PROZPED CONSULTING PIOTR ROZPĘDEK , z siedzibą w Szczecinie.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Unię Europejską

W dniu 30.12.2013r. „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. podpisało umowę o dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 o nr UDA-RPZP.05.01.01-32-001/13-00. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 3 560 000,00 zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych

Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,poz. 907 z późn zm.) w dniu 12.11.2013r. zamieszczono ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Admirał I

W dniu 18.05.2010r. Pracownia Projektowa arch. Grażyna Stojek w Szczecinie, opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku Admirał I. Decyzją Nr 347/PB/2010 z dnia 14.12.2010r. Prezydenta Miasta Świnoujścia, znak WAB./AB/7353/687/2010 został zatwierdzony projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę.

O projekcie

Podpisanie umowy na dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 z Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013”. Tytuł projektu to: „Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I””. Nr umowy: UDA-RPZP.05.01.01-32-001/13-00 z dnia 30.12.2013r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Admirał I” wraz z rozbudową o klatkę schodową z windą oraz przebudowa i nadbudowa budynku towarzyszącego „Warsztaty”, a także zagospodarowanie terenu, w ramach infrastruktury zarządzanej przez „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

Po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie objętej opracowaniem budynki będą stanowiły jeden obiekt, funkcjonujący pod nazwa „Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Admirał I” (RORL). Ponadto, w ramach kosztów niekwalifikowanych, przewidziano część robót budowlanych, zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektów. Planowane roboty obejmą prace we wszystkich branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Termin rozpoczęcie robót: 03.02.2014r.- protokół przekazania placu budowy.
Termin zakończenia robót: 27.02.2015r.

Informacje ogólne

Właścicielem obiektu „Admirał I” jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. Miasto uzyskało status uzdrowiska w 1959 roku. „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. jest jednym z wiodących uzdrowisk w Polsce. Obecny stan techniczny SU „Admirał I” w Świnoujściu oraz obiektu towarzyszącego nie spełnia podstawowych standardów funkcjonalno – użytkowych, a tym samym nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, kuracjuszy i turystów korzystających z infrastruktury uzdrowiskowej „Uzdrowiska Świnoujście” S.A., co negatywnie wpływa na poziom atrakcyjności Spółki, jako lidera na lokalnym rynku usług uzdrowiskowych.

Dodatkowo, obecne rozwiązania funkcjonalne obiektu ograniczają dostęp dla osób niepełnosprawnych i nie pozwalają na spełnienie przez niego wymogów ochrony przeciwpożarowej, co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników.

Celem gł. projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez powstanie sieci ośrodków rehabilitacji w oparciu o nowoczesny kompleks Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” w Świnoujściu, jako elementu markowego produktu turystyki uzdrowiskowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Przeznaczenie obiektu

Sanatorium Uzdrowiskowe „Admirał I” przeznaczone będzie dla klienta indywidualnego i grupowego. Sprzedaż będzie się odbywała za pośrednictwem turoperatorów krajowych i zagranicznych oraz w sprzedaży bezpośredniej i pośredniej. Planowana jest budowa strony lub podstrony internetowej oraz wydruk ulotek reklamowych. Oferta obiektu Admirał I będzie prezentowana na targach krajowych oraz zagranicznych jaki i na wielu imprezach towarzyszących. W związku z dużą rozbudową bazy rehabilitacyjnej i strefy SPA w budynku towarzyszącym zostanie stworzonych wiele ofert o tematyce SPA.

Wizualizacje