Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:11:40

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-16 15:31:50

Autor: test test

Dostawa i montaż mebli do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak 2

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

UMOWA

Przedmiot zamówienia – załacznik 1 a do siwz

Rzuty

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz 907 z poźn. zmianami) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamowienia.

W rozdziale XI pkt 1. ofertę należy złożyć do dnia 02.10.2015r. do godziny 12:00

pkt 7. otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2015r. o godzinie 12:30.

W ogłoszeniu o zamowieniu widnieje termin jw.

Wyniki