Data wprowadzenia: 2015-03-10 13:51:25

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 9:11:22

Autor: test test

Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 13

dokumentacja przetargowa

Odpowiedzi na pytania

Zmodyfikowany SIWZ wraz z załącznikami

Wyniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wadium należy wnieść w wysokości

Zadanie 1 – 1. 000,00  zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)

Zadanie 2 – 2.000,00  zł (słownie: dwa  tysiące  złotych)

Zadanie 3 – 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)