Data wprowadzenia: 2017-01-26 7:13:19

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 10:21:03

Autor: Marcin Szczewczyk

Dostawy jaj kurzych

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – gramatura jaj

SIWZ

SIWZ zmodyfikowana – zmiana terminu składania ofert

SIWZ zmodyfikowana – gramatura jaj

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia zmodyfikowany – gramatura jaj

Projekt umowy

Wykaz Wykonawców

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia