Data wprowadzenia: 2004-01-21 1:13:42

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-12 13:27:42

Autor: Kordian Kowalewski

Ewidencje i rejestry

Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki.

Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Do rejestrów i ewidencji prowadzonych w Spółce „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. należą:

  • Rejestr uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
  • Rejestr uchwał Rady Nadzorczej Spółki,
  • Rejestr uchwał Zarządu Spółki,
  • Rejestr zarządzeń wewnętrznych Spółki.

Spółka prowadzi Archiwum zakładowe, w którym gromadzone są materiały archiwalne (akta kat.”A”) i dokumentacja niearchiwalna (akta kat.”B”).