Data wprowadzenia: 2004-01-21 1:12:07

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-12 13:25:36

Autor: Kordian Kowalewski

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub telefonicznie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes Zarządu.