Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:47:09

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 12:53:58

Autor: test test

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji L

SIWZ

UMOWA-PROJEKT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ- po modyfikacji

Umowa po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi

Wyniki