Data wprowadzenia: 2017-09-04 10:22:34

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 13:24:54

Autor: test test

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu wnętrza pomieszczenia po byłej kotłowni ZPL Rusałka na pomieszczenia socjalno- warsztatowo- magazynowe

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Umowa

Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie www.ogloszenia.uzdrowisko.pl

Odpowiedz na pytanie

Wykaz Wykonawców

Wybór oferty