Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:54:16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-16 16:26:14

Autor: Marcin Szczewczyk

Zapytanie ofertowe- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozwój infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim poprzez budowę sieci ośrodków uzdrowiskowych z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

  1. branży budowlanej,
  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  3. branży sanitarnej,

realizowanego projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim poprzez budowę sieci ośrodków uzdrowiskowych z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Henryk w Świnoujściu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.

Umowa z Wybranym Inspektorem w danej branży zostanie zawarta na okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.

W ofercie cenowej prosimy o podanie wynagrodzenia miesięcznego netto.

Wszelkie informacje odnośnie planowanej inwestycji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.uzdrowisko.pl, zakładka BIP – przetargi 2017. Kontakt telefoniczny –  Pani Monika Koput- tel. 502-383-897

Ofertę cenową prosimy przesłać na adres mailowy d.bielecka@uzdrowisko.pl lub złożyć w sekretariacie Zarządu „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. przy ul. Nowowiejskiego 2 do dnia 31.07.2017 r.