Unternehmensdaten

UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.


ul. Feliksa Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście
Tel. +48 91 321 37 60
Fax +48 91 321 23 14
Bank PEKAO S.A. I O/Świnoujście
PL 66 1240 3914 1111 0000 3087 5380
SWIFT /BIC: PKO PPLPW
Arbeits- Organisationsabteilung
Technische Abteilung
Betrieb der Kurbehandlung
Verband der Kursanatorien
Marketing- und Verkaufsabteilung
Finanz-Buchhaltungsabteilung
Einkauf und Materialwirtschaft

Marketing und Verkauf


ul. E. Gierczak 1
72-600 Świnoujście
Tel. +48 91 321 44 52
Tel. +48 91 321 29 21
Fax +48 91 327 18 04
NIP: 855-000-41-25
REGON: 000288260
KRS: 0000075180

Napisz do nas

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Uzdrowisko Świnoujście S. A. ul. Nowowiejskiego 2 72-600 Świnoujście NIP 8550004125
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@uzdrowisko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.