Fizjoterpia ambulatoryjna

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.

 1. Rejestracja osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich

Biuro Obsługi Klienta

ul. Nowowiejskiego 2 (parter)

72-600 Świnoujście

 

tel. 504 831 115 lub 91 321 37 61

 

planowanie@uzdrowisko.pl

Rejestracja skierowań:

Poniedziałek 7.00-14.00

Wtorek 7.30-12.00

Środa 11.00-18.00

Czwartek 7.30-12.00

Piątek 7.30-12.00

 1. Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowaniaprawidłowo wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne można zarejestrować w terminie 30 dniod daty jego wystawienia.
 3. W oparciu o dostarczone skierowanie pacjent zostaje wpisany na kolejkę oczekujących zgodnie z kategorią medyczną „pilne” lub „stabilne”. W możliwie najkrótszym czasie wykonywane są zabiegi z kategorii „pilne”. Czas oczekiwania na zabiegi w ramach kategorii „stabilne” uwzględnia liczbę skierowań „pilnych” oraz miesięczny limit kontraktu z NFZ w tym zakresie.
 4. O przewidywanym wstępnie terminie wykonania zabiegów pacjent jest informowany w trakcie rejestracji.
 5. O ostatecznym terminie wykonania zabiegów pacjent jest informowany telefonicznie lub listownie nie później niż na 14 dni przed ustalonym terminem realizacji zabiegów.
 6. Zaplanowaną Kartę zabiegowąpacjent odbiera w Rejestracji w wyznaczonym terminie.
 7. Zmiana zaplanowanego terminu wykonania zabiegu jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach zdrowotnych lub losowych. W przypadku braku możliwości skorzystania z zaplanowanego zabiegu należy ten fakt zgłosić niezwłocznie w Rejestracji.
 8. Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są w dwóch miejscach udzielania świadczeń:
  Zakład Przyrodoleczniczy „Bałtyk” ul. Słowackiego 23,
  Zakład Przyrodoleczniczy „Rusałka” ul. Powstańców Śląskich 2/4.
 9. Po wykorzystaniu zaplanowanej Karty Zabiegowej należy podpisem potwierdzić wykonanie zabiegów i oryginał dokumentu zwrócić do Rejestracji bądź zostawić pracownikowi, który wykonał ostatni zabieg.