Dane spółki

Dane spółki

„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna

ul. Feliksa Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście

konto PEKAO S.A. I O/Świnoujście 66124039141111000030875380

NIP 855-000-41-25
REGON 000288260
KRS 0000075180

Wydział Pracowniczo – Organizacyjny tel. 91 321 44 47
Dział Techniczny tel. 91 321 58 04
Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego tel. 91 327 95 20
Zespół Sanatoriów Uzdrowiskowych tel. 91 327 95 20
Dział Marketingu i Sprzedaży tel. 91 327 95 07
Dział Finansowo-Księgowy tel. 91 321 30 55
Dział Zamówień i Gospodarki Materiałowej tel. 91 321 21 85 wew. 4417

Strona internetowa: www.uzdrowisko.pl

Adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko.pl