Dane teleadresowe

UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.


ul. Feliksa Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście

Tel. +48 91 321 37 60 (sekretariat Zarządu)
Fax +48 91 321 23 14

Bank PEKAO S.A. I O/Świnoujście
PL 66 1240 3914 1111 0000 3087 5380
SWIFT /BIC: PKO PPLPW

Biuro Informacji i Obsługi Klienta


ul. E. Gierczak 1
72-600 Świnoujście

tel. +48 91 321 44 52  Dział Rezerwacji w godz. 7.00-17.00 pon-pt.
tel.  +48 91 327 95 07 Dział Marketingu i Sprzedaży w godz. 7.00-15.00  pon-pt.

tel.  +48 91 327 95 20 Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego w godz. 7.00-15.00  pon-pt.
tel. + 48 91 321 21 66 Sanatorium Bursztyn
tel. +48 91 321 21 85 Admirał I

tel. +48 91 321 08 19 Henryk

 

tel. +48 91 321 29 21
Fax +48 91 327 18 04

e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

NIP: 855-000-41-25
REGON: 000288260
KRS: 0000075180

Napisz do nas

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Uzdrowisko Świnoujście S. A. ul. Nowowiejskiego 2 72-600 Świnoujście NIP 8550004125
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@uzdrowisko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.