Parking-Rusałka

Parking przy ul. Słowackiego w Świnoujściu,

24h/7 dni w tygodniu

dozorowany, monitorowany, zamykany,

tel. +48 509 179 702

 

 

Ustala się odpłatność za parkowanie samochodów, w wyznaczonych do tego miejscach, przy obiektach „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., w następujących wysokościach:

 

 

rodzaj pojazdu

miejsce parkowania

opłata za dobę w zł

opłata za godzinę w zł

 

01.01. – 30.04.

01.10. – 31.12.

 

01.05. – 30.09.

 

 

01.01. – 30.04.

01.10. – 31.12.

 

01.05. – 30.09.


samochód osobowy

wyznaczone miejsce przy obiektach Spółki

z wyłączeniem parkingu ZPL Rusałka

 

6,00

 

25,00
(powyżej 7 dób 20,00)

 

 

5,00

 

6,00

 

samochód osobowy

 parking ZPL Rusałka

 

 

15,00

 

25,00

(maj-sierpień)

Powyżej 7 dób

20,00  za każdą następną dobę

22,00

(wrzesień)

18,00 powyżej 7 dób

 

5,00

 

6,00

 

bus do 9 m

 parking ZPL Rusałka

 

 

25,00

 

40,00

powyżej 7 dób

30,00 za każdą następną dobę

 

6,00

 

7,00

 

autobus

 parking ZPL Rusałka

 

 

35,00

 

70,00

powyżej 7 dób

50,00 za każdą następną dobę

 

8,00

 

12,00

kamper long 25,00 50,00 - -

Ceny podane w PLN