Projekty w ramach Unii Europejskiej

Zakończyliśmy dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską.

Obecnie realizujemy trzeci projekt w postaci Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej: